Menighedsråd

Orø Kirkes menighedsråd består af 6 medlemmer, heriblandt sognets præst som er født medlem. En gang om året, på det sidste menighedsrådsmøde inden advent, er menighedsrådets formand og næstformand på internt valg, mens der hvert 4. år afholdes decideret menighedsrådsvalg blandt sognets beboere – næste gang er i november 2020. Se mere om menighedsrådsvalg hos kirkeministeriet her.

Menighedsrådet ved Orø Kirke har egen e-mail adresse: menighedsraad@oroekirke.dk. E-mails, der sendes til denne adresse vil blive videresendt til menighedsrådets faste medlemmer. Menighedsrådet vil prøve at svare så hurtigt som muligt, men vi kan ikke love nogen bestemt svarfrist.

 

Formand
Poul Hurup Lund-Andersen
Bygaden 16
4305 Orø
Tlf. 51 50 79 13
mrf@oroekirke.dk

Personaleledelse
Jette Maja Porting
Næsbyvej 28
4305 Orø
Tlf. 40 70 30 13
jette@gis-international.com
Næstformand
Line Porting
Kattekærstræde 22
4305 Orø
Tlf. 29 40 86 66
line.porting@gmail.com

Kasserer og kirkeværge
Steen Sejer
Bygaden 66
4305 Orø
Tlf. 24 44 12 50
sejer66@os.dk
Sognepræst & sekretær (født medlem)
Sognepræst Kirsten Schmidt
Bygaden 54 B
4305 Orø
Tlf. 30 45 56 67
ksc@km.dk

Suppleant
Nanna Skytte
Bygaden 72
4305 Orø
Tlf. 59 16 16 74
post@nannaskytte.dk
Medlem
Kirsten Rasmussen
Møllebrovej 28
4305 Orø
Tlf. 25 46 17 90
kirsten-oro@mail.dk

Valgbestyrelsen:
Line Porting, Steen Sejer (formand) og Jette Maja Porting

Bygningskyndigt udvalg:
Poul Hurup Lund-Andersen og Steen Sejer

 

Menighedsrådsmøderne er åbne for offentligheden. Dagsordenen for menighedsrådsmøderne ligger fremme i kirkens våbenhus en uge før. Samtidig vil en udskrift af protokollen fra sidste møde være fremlagt i våbenhuset.

Henvendelse vedrørende sognets arrangementer, kirken, kirkegården og ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården skal rettes til menighedsrådet.

Menighedsrådets forretningsorden kan du læse eller downloade i pdf-format her.

Læs mere om menighedsrådets arbejdsopgaver, samarbejde med sognepræsten m.m. her.