Menighedsråd

Orø Kirkes menighedsråd består af 6 medlemmer, heriblandt sognets præst som er født medlem. En gang om året, på det sidste menighedsrådsmøde inden advent, er menighedsrådets formand og næstformand på internt valg, mens der hvert 4. år afholdes decideret menighedsrådsvalg blandt sognets beboere – næste gang er i november 2024. Læs mere om menighedsrådsvalg på kirkeministeriets hjemmeside.

Menighedsrådet ved Orø Kirke har egen e-mail adresse: menighedsraad@oroekirke.dk. E-mails, der sendes til denne adresse vil blive videresendt til menighedsrådets faste medlemmer. Menighedsrådet vil prøve at svare så hurtigt som muligt, men vi kan ikke love nogen bestemt svarfrist.

 

Formand
Poul Hurup Lund-Andersen
Bygaden 16
4305 Orø
Tlf. 51 50 79 13
mrf@oroekirke.dk

Personaleledelse
Jette Maja Porting
Næsbyvej 28
4305 Orø
Tlf. 40 70 30 13
jette@gis-international.com
Næstformand
Søster From Petersen
Plantagevej 8
4305 Orø
Tlf. 30 48 22 09
js2700@live.dk

Kasserer
Line Porting
Kattekærstræde 22
4305 Orø
Tlf. 29 40 86 66
line.porting@gmail.com
Sognepræst
Kærne Urne Foersom
Tlf. 30 45 56 67
kuf@km.dk
Kirkeværge
Elise Hougaard
Næsbyvej 13
4305 Orø
Tlf. 30 25 54 64
elise_hougaard@hotmail.com

 

Menighedsrådsmøderne er åbne for offentligheden. Dagsordenen for menighedsrådsmøderne ligger fremme i kirkens våbenhus en uge før. Samtidig vil en udskrift af protokollen fra sidste møde være fremlagt i våbenhuset.

Henvendelse vedrørende sognets arrangementer, kirken, kirkegården og ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården skal rettes til menighedsrådet.

Du kan læse eller downloade menighedsrådets forretningsorden i pdf-format her.

Læs mere om menighedsrådets arbejdsopgaver, samarbejde med sognepræsten m.m..