Vejkirker 2024

Begrebet “vejkirke” stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden. Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige “kirkeværter” og ofte også med servering af the, kaffe eller juice, ligesom der nogle steder holdes faste andagter i ugens løb.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje, eller hvis den er i en by. Derfor taler man om “vejkirker og andre åbne kirker”.

Mange kirker i Danmark har en lang tradition for at være åbne i dagtimerne.

Der er i alt 421 kirker med i 2024-brochurerne fordelt udover hele landet. Brochurerne findes som sædvanlig i 2 udgaver: én for Jylland med 229 kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 192 kirker.

Du kan downloade og læse brochurerne ved at klikke på linksene i kolonnen med overskriften Vejkirker.