MENIGHEDSRÅDSVALG 2024

I 2024 er der nyvalg til menighedsrådene i Danmark.
Dette gælder naturligvis også på Orø, hvor der er 5 pladser at opstille til.
Alle pladser er på valg.

ORØ MENIGHEDSRÅD INDKALDER til to møder i 2024:
Først et orienteringsmøde:

Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00

hvor vi orienterer om de opgaver og ansvar der ligger i menighedsrådsarbejde.

Vi i menighedsrådet håber på at se så mange som muligt, der vil være med til at sikre sognet og kirkelivet på Orø i fremtiden.

Mange gode hilsner fra Orø Menighedsråd